MINIPŘÍPRAVKA


Trenéři

 • Lenka Jansová
 • Aleš Jansa
 • Kristýna Maťátková

Pravidla přípravky

 • Věk:
  • rok narození 2014 – 2016
 • Termín:
  • pondělí 16:30 – 17:45
  • čtvrtek 15:45 – 17:00
 • Místo činnosti:
  • Sportovní hala Hořice
 • Adresa:
  • Šalounova 2164, 508 01 Hořice

Členské příspěvky se hradí výhradně bezhotovostně ve dvou půlročních splátkách:

výše příspěvku:

 • 1. část: 500,- Kč do 30.9.2020
 • 2. část: 500,- Kč do 31.1.2021

číslo účtu: 2601008752/2010

do poznámky uvést: jméno a příjmení člena a kategorii


Kontakty

Náplň: Cílem florbalové minipřípravky je zábavnou a soutěžní formou rozvíjet všeobecné pohybové schopnosti dětí a naučit je základním florbalovým dovednostem (vedení míčku, přihrávka na místě, přihrávka v pohybu, střelba na bránu,…). Nedílnou součástí je i zvládnutí fungování v kolektivu a tvorba nových kamarádů mimo školu.

S dětmi netrénujeme pouze florbal, abychom předešli rané specializaci a všem negativním vlivům jednostranného zatížení těla, které florbal jako takový bezesporu přináší. Naší snahou je naopak přirozený rozvoj dítěte. Na trénincích se děti mohou proto těšit nejen na florbalová cvičení, ale i na různé pohybové hry, honičky, soutěže, cvičení rozvíjející obratnost apod.