FBK Hořice

FBK Hořice

Oznámení o konání 5. valné hromady

5. valná hromada spolku FBK Hořice, z.s. se uskuteční ve čtvrtek 16.12.2021 od 18:15 v salonku restaurace Bohéma v Hořicích.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu valné hromady
  3. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření spolku za rok 2020
  4. Rozhodnutí o nakládání s výsledkem hospodaření za rok 2020
  5. Schválení rozpočtu na rok 2022
  6. Schválení navržených úprav stanov
  7. Schválení ekonomické směrnice na rok 2022
  8. Volba členů VV
  9. Diskuse
  10. Závěr

Valné hromady se mohou účastnit všichni členové spolku FBK Hořice, z.s., nicméně vzhledem k situaci ohledně pandemie Covid-19 a kapacitním možnostem zvoleného místa konání akce prosíme všechny, kdo se chtějí valné hromady zúčastnit, aby svou účast potvrdili emailem na [email protected] nejpozději do 14.12.2021. Nenahlášení členové nemusí být na valnou hromadu připuštěni z důvodu plnění protiepidemických opatření (rozestupy, místa k sezení,…).